Πρόσκληση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών ενδυμάτων τεχνικού προσωπικού

Δημοσιεύθηκε στις 07/07/2016 12:00

Στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για:

  1. Μπλούζα φούτερ τεχνικού προσωπικού.
  2. Μπλούζα τύπου “polo” τεχνικού προσωπικού.
  3. Σακάκι εργασίας – παντελόνι – παντελόνι με τιράντες τεχνικού προσωπικού.
  4. Τζάκετ βαμβακερό με επένδυση τεχνικού προσωπικού.
  5. Ανακλαστικό γιλέκο τεχνικού προσωπικού,

Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν από το Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών της ΓΓ Εμπορίου & Προστασίας Καταναλώτη, με αφορμή σχετικό διαγωνισμό για τις ανάγκες του τεχνικού προσωπικού του φορέα «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» και θα αποτελέσουν Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για τα εν λόγω αγαθά.

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα παραμείνουν ενεργές για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις μέχρι τις  20-7-2016.