ΕΦΚΑ: Οδηγός για τις ασφαλιστικές εισφορές

Δημοσιεύθηκε στις 26/01/2017 09:42

Οδηγό για το νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών που ισχύει από τις αρχές του έτους, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν οι ασφαλισμένοι ενώ παρατίθενται παραδείγματα.

Σύμφωνα με τον οδηγό, ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 01/01/2017. Από την ημερομηνία αυτή, και για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.