Συνεδριάζει τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 05/07/2017 11:32

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηριακού κτιρίου, το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 3/2017
  2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
  3. ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
  4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί εκ νέου εντός της νόμιμης προθεσμίας.