Συνεδριάζει την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 12/09/2017 13:00

Συνεδριάζει την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηριακού κτιρίου, το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 5/2017
  2. ΕΓΚΡΙΣΗ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
  3. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  4. ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
  5. ΑΙΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
  6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί εκ νέου εντός της νόμιμης προθεσμίας