Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης, 29.07.2019

Δημοσιεύθηκε στις 25/07/2019 14:50

Την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 και ώρα 19:30 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ξάνθης στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηριακού κτιρίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 4/2019
2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΕΕ
3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
4. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1-4/9/2019
5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ