Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης, 29.01.2020

Δημοσιεύθηκε στις 24/01/2020 15:14

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ξάνθης στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηριακού κτιρίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 7/2019
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
  3. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
  4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΑΣΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  5. ΒΡΑΒΕΙΟ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ»
  6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί εκ νέου εντός της νόμιμης προθεσμίας.