Μηχανισμός Συν-εργασία

Δημοσιεύθηκε στις 02/11/2020 15:07
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ το κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» 
με τίτλο :"Μηχανισμός Συν-εργασία", αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στον τρόπο και τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανισμού, αλλά και στη διαδικασία ένταξης των εργαζόμενων σε αυτόν.