Έως 30.11.2020 επεκτείνεται η ισχύς των έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας

Δημοσιεύθηκε στις 03/11/2020 10:15

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια η ισχύς των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού.

Αυτό προσδιορίζεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (44921/1377/2.11.2020) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 4830/2.11.2020. Σύμφωνα με αυτή, ισχύει τηλεργασία 50% και προσαρμογή ωραρίου εργασίας για τον μήνα Νοέμβριο στις επιχειρήσεις όλης της χώρας. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Νοέμβριο, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός δίωρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα, του ωραρίου τους.