Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ιδιωτικού συνεργείου καθαριότητας

Δημοσιεύθηκε στις 15/12/2020 11:36

Η IV Ταξιαρχία Υποστήριξης προτίθεται να προβεί στη μίσθωση ιδιωτικού συνεργείου καθαριότητας των χώρων του ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, συνολικού εμβαδού των επιφανειών 459.3 τ.μ., για 7.5 ώρες ημερησίως, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 28 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Για λεπτομέρειες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 4ο Επιτελικό Γραφείο/Τμήμα 6 της Ταξιαρχίας (εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 14:00, τηλ. 2541035446).