Έρευνα πεδίου που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επισκέπτες της περιοχής του Νέστου

Δημοσιεύθηκε στις 21/01/2021 13:08

Το Επιμελητήριο Ξάνθης στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ KAI ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΝΕΣΤΟ ΚΑΙ ΑΡΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» - WILD LIFE FOR EVER, που χρηματοδοτείται  από το  INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, εκπονεί μια έρευνα πεδίου που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επισκέπτες των περιοχών αυτών.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί σήμα ποιότητας, το οποίο θα δοθεί σε εταιρείες και οργανισμούς που θα εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην περιοχή.

Με την ολοκλήρωση αυτής της έρευνας θα μας δώσετε την ευκαιρία να καθορίσουμε την κατάσταση των μεθόδων και των τεχνικών για την προστασία του  περιβάλλοντος στην επιχειρηματική δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο, η οποία θα χρησιμεύσει ως αρχική πληροφόρηση για την ανάπτυξη του Σήματος Ποιότητας.

Στα δύο links που ακολουθούν, θα βρείτε το πρώτο που αφορά πολίτες που έχουν επισκεφθεί τη περιοχή και θέλουμε τη γνώμη τους και τις εμπειρίες τους και το δεύτερο αφορά επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιφέρεια του ποταμού Νέστου.   

Επισκέπτες: 

https://forms.gle/dSj5wJ97u6EXJ2E26

Επιχειρήσεις : 

https://forms.gle/131Vgs43FcSapMrC6