Στήριξη ΜΜΕ του τουριστικού κλάδου από το Επιμελητήριο Ξάνθης με το έργο “CEnTOUR - Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό”

Δημοσιεύθηκε στις 15/02/2021 09:02

Το έργο CEnTOUR - Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME, το οποίο στοχεύει στην υλοποίηση ανάπτυξης ικανοτήτων και υποστηρικτικού σχήματος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του τουριστικού τομέα σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Βόρεια Μακεδονία, Μολδαβία, Ελλάδα), οδηγώντας τις να επιτύχουν διαφορετικά επίπεδα καινοτομιών στην κυκλική οικονομία μέσα σε ένα σύστημα μετάβασης, με έμφαση στην αντίστροφη αλυσίδα εφοδιασμού και τη συμβίωση. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το έργο επιδιώκει να επιταχύνει και να υποστηρίξει τις ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού ούτως ώστε να υιοθετήσουν βιώσιμες λύσεις, εστιάζοντας στη διαχείριση αποβλήτων στον τομέα των τροφίμων, την προσφορά προϊόντων χωρίς πλαστικό και την επανεξέταση της συσκευασίας, καθώς και τη συνεργατική κατανάλωση.

Αποτελέσματα έρευνας

Ως μέρος του πρώτου πακέτου εργασίας του έργου, η κοινοπραξία πραγματοποίησε έρευνα ανάμεσα στις ΜΜΕ στις περιοχές-στόχο του έργου. Στόχος της ήταν να κατανοήσει τα κενά, όσον αφορά τις δεξιότητες των ΜΜΕ στον τουρισμό, όταν επιθυμούν να μεταβούν στην κυκλική οικονομία.

«Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η κυκλική μετάβαση με εκπαιδεύσεις και να αναπτυχθεί σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Σχεδιάζουμε και λειτουργούμε ξεναγήσεις που είναι καθαρές, όσον αφορά το περιβάλλον, και δίκαιες για τις τοπικές κοινότητες και τους ταξιδιώτες. Παρόλο που διαδραματίζουμε μικρό ρόλο στην εθνική και διεθνή ταξιδιωτική βιομηχανία, συνεχώς επιτυγχάνουμε να εφαρμόζουμε νέες, καλές, βιώσιμες πρακτικές για να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για να ζεις και να ταξιδεύεις. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η αλλαγή, για να συμβεί και να υπάρξει καθολική συμμετοχή, πρέπει να μοιραστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους του κλάδου. Είναι συχνά δύσκολη η προσπάθεια να αλλάξουμε μόνοι τη ρουτίνα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού»

«Έχω μόνο βασικές γνώσεις. Δεν παρακολούθησα καμία εκπαίδευση στην κυκλική οικονομία και δεν ξέρω πώς να την εφαρμόσω στην εταιρεία μου. Αφού διαβάσω τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έρευνα, μπορώ να σκεφτώ κάποια βελτίωση στη βιώσιμη κινητικότητα, αλλά απαιτεί μια επένδυση που δεν μπορώ να αναλάβω μόνη μου αυτή τη στιγμή»

Πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν ποικιλία προκλήσεων κατά τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία: χρηματοοικονομικά εμπόδια, έλλειψη γνώσεων και της κατανόησης της σημασίας της επίτευξης μιας συστημικής αλλαγής, για να καταστεί η μετάβαση όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα, η παροχή προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα απαντήσει σε ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ΜΜΕ

Τα αποτελέσματα της έρευνας συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης για τις τουριστικές ΜΜΕ προκειμένου να τους παρέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις αλλά και την κατάλληλη νοοτροπία και πόρους για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για μια κυκλική οικονομία, αυξάνοντας την ικανότητά τους να επανεξετάζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, προϊόντα και υπηρεσίες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προέκυψε από τα αποτελέσματα διαρθρώνεται γύρω από 8 ενότητες, που καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

  • γενική εισαγωγή στην κυκλική οικονομία,
  • μετάβαση κυκλικής οικονομίας σε τουριστικούς οργανισμούς,
  • διαχείριση ενέργειας και νερού σε τουριστικούς οργανισμούς,
  • διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων σε τουριστικούς οργανισμούς,
  • χωρίς πλαστικά και βιώσιμη συσκευασία σε τουριστικούς οργανισμούς,
  • συλλογική κατανάλωση στον τουριστικό τομέα,
  • περιβαλλοντική πιστοποίηση,
  • επικοινωνώντας την κυκλικότητα.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας επιτρέπουν στην κοινοπραξία να πλαισιώσει το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες της επικείμενης Κοινότητας πρακτικής (Φόρουμ) που επικεντρώνεται στον κυκλικό τουρισμό: ανταλλαγή επιτυχημένων βέλτιστων πρακτικών, διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων, διαδικτυακά μαθήματα και συλλογική καθοδήγηση.

Ανοικτό κάλεσμα σε ΜΜΕ (Open Call)

Το έργο θα ανακοινώσει σύντομα μέσω δημοσιογραφικής διάσκεψης Τύπου, καθώς και της επίσημης ιστοσελίδας και των κοινωνικών καναλιών του, πρόσκληση επιλογής για ΜΜΕ του τουριστικού τομέα. Οι 68 επιλεγμένοι δικαιούχοι (18 ΜΜΕ στην Ιταλία, 14 στην Ισπανία, 12 στη Μολδαβία, 12 στη Βόρεια Μακεδονία, 12 στην Ελλάδα), που θα χρηματοδοτηθούν άμεσα από το έργο, θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους μέσω του προγράμματος κατάρτισης CEnTOUR.