Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης, 31.03.2021

Δημοσιεύθηκε στις 29/03/2021 10:04

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη (μέσω WebEx), το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ξάνθης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΡ. 5/2020
  2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ κ. ΡΟΪΔΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
  4. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΕΕ
  5. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
  6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ