Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας στο πλαίσιο του Ν.4738/2020

Δημοσιεύθηκε στις 20/04/2021 17:43

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ενημερώνει του ενδιαφερόμενους ότι τέθηκε σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας στο οποίο καταχωρούνται και δημοσιεύονται τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζονται στο Νόμο για τη ρύθμιση ή την απαλλαγή οφειλών (Ν.4738/2020). 

Ο νέος νόμος (ν.4738/2020) «Ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να διευθετήσουν όλες τις οφειλές τους, προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές. Εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019.
Η ρύθμιση οφειλών μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών ή μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης. Κατά τη διαδικασία σύνταξης ενός πλάνου ρύθμισης και αποπληρωμής οφειλών, οι οφειλέτες δύνανται να αξιοποιήσουν τη διαμεσολάβηση, με σκοπό να υποστηριχθούν κατά τις διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες πιστωτές.