Διαδικτυακή εκδήλωση: “SelectUSA: A Business Growth Opportunity for Greek Companies”

Δημοσιεύθηκε στις 20/04/2021 18:03

Η Enterprise Greece, ο εθνικός φορέας εξωστρέφειας, αρμόδιος για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, διοργανώνει, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τη διαδικτυακή εκδήλωση: “SelectUSA: A Business Growth Opportunity for Greek Companies” που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2021 και ώρα 16.00.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ενημέρωση για το πρόγραμμα SelectUSA και την πρωτοβουλία της Enterprise Greece για την οργάνωση και στήριξη της επίσημης Ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στο SelectUSΑ Summit 2021, που θα διεξαχθεί ψηφιακά από 7 έως 11 Ιουνίου 2021.

ΗΠΑ:

Αγορά στρατηγικής σημασίας με μεγάλες προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές.

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ:

» Έγκυρη ενημέρωση, συμβουλευτική και καθοδήγηση σε τάσεις, πρακτικές, οικονομικά και λοιπά κίνητρα για τη διείσδυση και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην τεράστια και πολύπλοκη αγορά των ΗΠΑ, από ανθρώπους-κλειδιά.
» Υψηλής εμβέλειας networking
» Ψηφιακή διεξαγωγή - εύκολη και προσιτή
» Στήριξη της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων από την Enterprise Greece

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Αρχεία