Αναξιόπιστα προϊόντα προστατευτικού υγειονομικού υλικού (ΡΡΕ) τουρκικών επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στις 21/04/2021 13:02

Το Γραφείο ΟΕΥ Κωνσταντινούπολης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Τουρκίας, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 335 προϊόντα προστατευτικού υγειονομικού υλικού (ΡΡΕ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας (Μάρτιος 2020-Μάρτιος 2021), εντοπίστηκαν 41 κωδικοί προϊόντων τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως αναξιόπιστα και δόθηκε εντολή στις αρμόδιες αρχές για την απόσυρσή τους από την αγορά και την επιβολή προστίμων στις τουρκικές εταιρείες.

Οι κωδικοί των προϊόντων και οι σειριακοί αριθμοί τους όπως και οι τουρκικές εταιρείες που παράγουν ή εμπορεύονται τα αναξιόπιστα και μη ασφαλή αυτά προϊόντα (στη πλειοψηφία τους ιατρικές μάσκες), κοινοποιήθηκαν δημόσια στην ειδική πλατφόρμα ‘’Σύστημα Πληροφοριών Αναξιόπιστων Προϊόντων’’ (GUBIS) του Υπουργείου Εμπορίου της Τουρκίας στις 18.04.2021.

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στις τουρκικές επιχειρήσεις του συνημμένου στο έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ, πίνακα, περιλαμβάνονται και κάποιες που είχαν ιδιαίτερα προβληματικές συναλλαγές με ελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Τα συνηθέστερα προβλήματα αφορούσαν τη μη εκπλήρωση της παραγγελίας και εξαπάτηση και την αδυναμία έκδοσης πιστοποιητικών συμμόρφωσης ΕΕ με αποτέλεσμα να απορρίπτονται οι διασαφήσεις από τις ελληνικές τελωνειακές αρχές.