Περίπτωση ανύπαρκτης "ολλανδικής" εταιρείας στο διαδίκτυο

Δημοσιεύθηκε στις 27/04/2021 09:21

Το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης ανακοινώνει ότι στο διαδίκτυο (<a data-mce-="" href="https://argentradeinternationalbv.com/" target="_blank"><span data-mce-style="mso-ansi-language: EN-US;">https://<span data-mce-style="mso-ansi-language: EN-US;">argentradeinternationalbv.<span data-mce-style="mso-ansi-language: EN-US;">com/) παρουσιάζεται μία ολλανδική «εταιρεία», η οποία υποτίθεται ότι δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων (ξηροί καρποί, έλαια, ροφήματα, ζαχαρώδη προϊόντα κ.λπ.), με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

<p data-mce-style="margin: 0px;"> Company <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #38761d; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EL;">Name: <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #38761d; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EL;">Argentrade

<p data-mce-style="margin: 0px;"> <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #38761d; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EL;">Managing Director: Levis Barris

<p data-mce-style="margin: 0px; line-height: normal; background: #fcfdfe;"> <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #38761d; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EL;">Website: <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #44656f; mso-fareast-language: EL;"><a data-mce-="" href="https://argentradeinternationalbv.com/" target="_blank"><span data-mce-style="color: #44656f; mso-ansi-language: EN-US; text-decoration: none; text-underline: none;">https://argentradeinternationalbv.com/

<p data-mce-style="margin: 0px; line-height: normal; background: #fcfdfe;"> <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #38761d; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EL;">Email:  <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #44656f; mso-fareast-language: EL;"><a data-mce-="" href="mailto:contact@argentradeinternationalbv.com" target="_blank"><span data-mce-style="color: #44656f; mso-ansi-language: EN-US; text-decoration: none; text-underline: none;">contact@argentradeinternationalbv.com

<p data-mce-style="margin: 0px; line-height: normal; background: #fcfdfe;"> <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #38761d; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EL;">Main Ofiice Address: Veerhaven 4, 3016 CJ Rotterdam, Netherlands

<p data-mce-style="margin: 0px; line-height: normal; background: #fcfdfe;"> <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #38761d; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EL;">Tel: <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #44656f; mso-fareast-language: EL;"><a data-mce-="" href="callto:+31%209700%205031%20268" target="_blank"><span data-mce-style="color: #44656f; mso-ansi-language: EN-US; text-decoration: none; text-underline: none;">+31 9700 5031 268

<p data-mce-style="margin: 0px; line-height: normal; background: #fcfdfe;"> <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #38761d; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EL;">WhatsApp: <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #44656f; mso-fareast-language: EL;"><a data-mce-="" href="callto:+31%20616%20911%20902" target="_blank"><span data-mce-style="color: #44656f; mso-ansi-language: EN-US; text-decoration: none; text-underline: none;">+31 616 911 902

<p data-mce-style="margin: 0px; line-height: normal; background: #fcfdfe;"> <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #38761d; mso-fareast-language: EL;">VAT:NL802155583B01

<p data-mce-style="margin: 0px; line-height: normal; background: #fcfdfe;"> <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #38761d; mso-fareast-language: EL;">KVK:24.237.237

<p data-mce-style="margin: 0px; line-height: normal; background: #fcfdfe;"> <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-fareast-language: EL;">Όπως ωστόσο διαπιστώθηκε από έρευνα του Γραφείου η εν λόγω «εταιρεία» έχει οικειοποιηθεί σε πολύ μεγάλη έκταση τα στοιχεία επικοινωνίας που ανήκουν σε μία καθ’ όλα νόμιμη εταιρεία (πρόκειται για την <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; background: #FCFDFE;">Argentrade International B.V., η<span data-mce-style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif;"> οποία δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση κρεάτων). Συγκεκριμένα, έχουν οικειοποιηθεί την επωνυμία της, την ταχυδρομική της διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής της στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (KvK<span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; background: #FCFDFE;"><span data-mce-style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif;">), ενώ επίσης η ιστοσελίδα της και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της είναι παρεμφερή με τα αντίστοιχα στοιχεία της νόμιμης εταιρείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε μία πρώτη αναζήτηση μπορεί κανείς να σχηματίσει την εντύπωση ότι πρόκειται για μία πραγματικά υφιστάμενη, νόμιμη εταιρεία.  

<p data-mce-style="margin: 0px;"> <span data-mce-style="font-family: 'Tahoma','sans-serif';">Οι ενδιαφερόμενοι, σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για μία ολλανδική εταιρεία με την οποία σκοπεύουν να συνεργασθούν, μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ Χάγης: Tel. +31 (0) 70 3561199, Email: ecocom-hague@mfa.gr