Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Βοήθεια στις ΜμΕ για τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου

Δημοσιεύθηκε στις 21/05/2021 11:46

To πρώτο μιας σειράς ψηφιακών μαθημάτων προσφέρει πλέον η ανανεωμένη ιστοσελίδα της Hellenic Development Bank (HDB), με σκοπό να βοηθήσει τις ενδιαφερόμενες, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) που στη συνέχεια θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τα προγράμματα της HDB.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.hdb.gr για να παρακολουθήσουν τον πρώτο κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων για τη σύνταξη ενός άρτιου και αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδίου.