Σεμινάριο με τίτλο: "How to do business in the USA"

Δημοσιεύθηκε στις 29/10/2013 18:52

Σεμινάριο με τίτλο: "How to do business in the USA" διοργανώνουν το Επιμελητήριο Έβρου σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013 στις 16:00 στην Αλεξανδρούπολη, στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Έβρου.

Το Σεμινάριο εστιάζεται στις επιχειρηματικές ανάγκες, στρατηγικές και διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Ελληνικές εταιρίες, ώστε να προωθήσουν κάθε εμπορική συναλλαγή με τις ΗΠΑ και να προβούν σε επιτυχημένες εμπορικές συμφωνίες. Ακόμα, αφορά εταιρίες και επιχειρηματίες που είτε προτίθενται να δραστηριοποιηθούν είτε έχουν συνάψει εμπορικές σχέσεις με Αμερικανικές Εταιρίες και ενδιαφέρονται να διευρύνουν το πελατολόγιό τους. Το σεμινάριο θα χαιρετίσουν μεταξύ άλλων οι κ.κ. Παναγιώτης Μίχαλος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας, και Bryan Larson ο νέος Εμπορικός Ακόλουθος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, που ήδη στηρίζουν την οργάνωσή του.