Ανακοίνωση ματαίωσης διαγωνισμού του ΔΠΘ

Δημοσιεύθηκε στις 14/07/2021 13:35

Ανακοίνωση Τμήματος Τεχνικών Έργων Αλεξανδρούπολης για τη ματαίωση διαδικασίας διαγωνισμού 705/2021 για την "Προκήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού".