ΥΠΑΑΤ: Παράταση στις αιτήσεις ένταξης στο ειδικό μέτρο στήριξης "Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες"

Δημοσιεύθηκε στις 03/09/2021 11:48

Έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στήριξης για το Ειδικό Μέτρο Στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» για το έτος 2021, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αιτήματα στήριξης μπορούν να υποβάλλουν επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες καθώς και οργανισμοί δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθ. 491/62337/27.03.2019 ΚΥΑ (Β′ 1549) όπως ισχύει.