Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

Δημοσιεύθηκε στις 11/10/2021 13:46

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού και γαλακτοκομικών προϊόντων», προϋπολογισμού 602.068,83 € (συμπ. ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.