Ενημέρωση για την αναγνώριση των νόμιμων γεωργικών φαρμάκων και καταγγελία των παράνομων γεωργικών φαρμάκων

Δημοσιεύθηκε στις 01/02/2022 08:14

Με σκοπό την αντιμετώπιση των παράνομων γεωργικών φαρμάκων και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης ενημερώνει τους παραγωγούς και κάθε ενδιαφερόμενο:

Να επικολλήσουν στην είσοδο των καταστημάτων, γραφείων τους, σε εμφανή σημεία συνάθροισης ή και σημεία συναλλαγών με τους αγρότες -παραγωγούς –χρήστες Γεωργικών Φαρμάκων και κάθε ενδιαφερόμενου, τις συνημμένες οδηγίες ( φυλλάδιο), σχετικά με την «αναγνώριση των νόμιμων γεωργικών φαρμάκων και καταγγελία των παράνομων γεωργικών φαρμάκων» .

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, ΦΕΚ, εγκύκλιοι, Προεδρικά διατάγματα, σχετικά με τα Φυτοπροστατευτικά προϊόντα, την χρήση και την εμπορία τους βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ. Αγ. Αν. & Τρ. www.minagric.gr στην διαδρομή Αγρότης επιχειρηματίας - Γεωργία -Φυτοπροστασία -Γεωργικά Φάρμακα και κάποια σχετικά έγγραφα -ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.