Αλλαγές στη διαδικασία εισαγωγής προϊόντων στο τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης

Δημοσιεύθηκε στις 09/02/2022 09:00

Σύμφωνα με ενημέρωση εκ μέρους της εταιρείας CCIS-expertise (http://www.ccis-expertise.com/), με την οποία το Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας έχει συνεργαστεί στη διενέργια σεμιναρίου για πιστοποίηση προϊόντων κατά την εισαγωγή τους στο έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στη διαδικασία εισαγωγής προϊόντων στο τελωνειακό έδαφος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν από τις 30.01.2022.

Επισυνάπτεται αναλυτικο ενημερωτικό σημείωμα.