Μέτρα σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου επιχειρηματιών και φοιτητών στην Ιαπωνία

Δημοσιεύθηκε στις 02/03/2022 09:22

Ανακοίνωση του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο σχετικά με τα νέα μέτρα σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου επιχειρηματιών και φοιτητών στην Ιαπωνία.