Δήμος Ξάνθης: Παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έως 31.03.2022

Δημοσιεύθηκε στις 08/03/2022 08:28

Σύμφωνα με έγγραφο του αρμόδιου αντιδημάρχου Ξάνθης κ. Ζερενίδη, όσοι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, οι οποίοι διαθέτουν άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2022 και επιθυμούν να αιτηθούν την παραχώρηση και πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν.4876/2021 (ΦΕΚ 208 Α’) τροποποίησαν την παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020, ως προς την καταληκτική ημερομηνία παραχώρησης και ισχύουν έως την 31η Μαρτίου 2022.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 1236/7.2.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και το με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/29507/10.2.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & ΤΕ-ΑΜΘ, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν  να αιτηθούν την παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου ΜΟΝΟ για τους κοινόχρηστους χώρους που αναφέρονται στην με αριθμ. 414/08.06.2021 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης (ΑΔΑ: ΨΓΘΗΩΚ8-3ΒΥ).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2022, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων για χρήση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, σε διαφορετική περίπτωση η χρήση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη με απόφαση Δημάρχου, σχετικό διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις την παρ. 8 του άρθρου 13 του ΒΔ 24-9/20.10.1958, όπως ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης στα τηλέφωνα 25413 50828 & 25413 50813.