Στήριξη ΜΜΕ του τουριστικού κλάδου από το Επιμελητήριο Ξάνθης με το έργο “CEnTOUR - Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό”

Δημοσιεύθηκε στις 23/03/2022 13:21

Για τη διαφοροποίηση της ευρωπαϊκής τουριστικής προσφοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει συγχρηματοδότηση μέσω του προγράμματος COSME σε βιώσιμα διεθνικά τουριστικά προϊόντα. Μεταξύ αυτών και το έργο CenTOUR - Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό, εταίρος του οποίου είναι το Επιμελητήριο Ξάνθης.

Σύμφωνα με αρκετές πρόσφατες έρευνες (ΟΟΣΑ, Booking.com κ.λπ) αυξήθηκε δραστικά το ποσοστό των τουριστών που «προτιμούν» οικολογικές εμπειρίες και δομές, εξαιτίας της έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με τον Covid καθώς ο τουρισμός μετά τον Covid θα είναι πιο οικολογικός.

Όπως σε πολλούς τομείς της ζωής μας, η έκτακτη αυτή ανάγκη μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικά έχει σημασία. Ωστόσο, το πώς αυτό μεταφράζεται σε πρακτικές που αφορούν τον τουρισμό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Είναι μια πολύ κρίσιμη φάση για την καινοτομία προς τη βιωσιμότητα. Από τη μια νιώθουμε το επείγον, θέτουμε στόχους και προθεσμίες, από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος να μην φτάσουμε στο σημείο, να μην επιτύχουμε τον πραγματικό αντίκτυπο που στοχεύουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Google αρχίζει να επισημαίνει τα ξενοδοχεία με βάση τα διαπιστευτήριά τους για βιωσιμότητα. Εισήγαγε επίσης ένα χαρακτηριστικό στην αναζήτηση πτήσεων που υποδεικνύει τις εκπομπές CO2 σε σύγκριση με το μέσο όρο.

Στόχος του έργου CenTOUR και με την υποστήριξη των Διαμεσολαβητών Κυκλικής Οικονομίας, είναι να αναπτυχθεί μία συγκεκριμένη στρατηγική καινοτομίας για την εφαρμογή κυκλικών λύσεων, διαφορετική για την κάθε ΜΜΕ που έχει επιλεγεί να συμμετέχει και η οποία θα βασίζεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, τις οποίες καταγραφούν κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συναντήσεων που γίνονται. Οι ελληνικές ΜΜΕ θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 4.100,00€ προκειμένου να καταρτίσουν τις μελέτες που απαιτούνται για βιώσιμες και πράσινες επενδύσεις στις επιχειρήσεις τους.

Συγκεκριμένα, μετά από διαδικασία αξιολόγησης μέσω ερωτηματολογίων βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, επιλέχθηκαν 12 τουριστικές επιχειρήσεις (9 με έδρα την Π.Ε. Ξάνθης και 3 από άλλες περιοχές της χώρας μας). Τα αποτελέσματα της έρευνας συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης για τις τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να τους παρέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις αλλά και την κατάλληλη νοοτροπία και πόρους για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για μια κυκλική οικονομία, αυξάνοντας την ικανότητά τους να επανεξετάζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, προϊόντα και υπηρεσίες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προέκυψε από τα αποτελέσματα διαρθρώνεται γύρω από 8 ενότητες, που καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα: γενική εισαγωγή στην κυκλική οικονομία, μετάβαση κυκλικής οικονομίας σε τουριστικούς οργανισμούς, διαχείριση ενέργειας και νερού σε τουριστικούς οργανισμούς, διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων σε τουριστικούς οργανισμούς, χωρίς πλαστικά και βιώσιμη συσκευασία σε τουριστικούς οργανισμούς, συλλογική κατανάλωση στον τουριστικό τομέα, περιβαλλοντική πιστοποίηση, επικοινωνώντας την κυκλικότητα.

Ήδη το Επιμελητήριο Ξάνθης έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες από τις εκπαιδευτικές συναντήσεις και έχει γίνει από την Ομάδα Έργου, μία επιτόπια συνάντηση με έναν εκ των εταίρων του έργου στην λίμνη Κερκίνη.