Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της ΚΕΕΕ για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα

Δημοσιεύθηκε στις 28/04/2022 09:44

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς σύναψη εξήντα μίας (61) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υποστήριξης (Help Desk) του έργου "Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας".

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την Τρίτη 03 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00.

Αρμόδια για ενημέρωση: κα Αναστασία Ξαρχά, τηλ.: 2103392440 (ώ ρες 09:00 - 15:00)