Πληροφοριακό κείμενο για την εργασία ανηλίκων

Δημοσιεύθηκε στις 24/06/2022 08:31

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτεται πληροφοριακό κείμενο της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο "Εργασία Ανηλίκων" στο οποίο γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, στις προϋποθέσεις νόμιμης απασχόλησης ανηλίκων και στα ανώτατα όρια εργασίας που πρέπει να τηρούνται.