Σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης για απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε στις 15/09/2022 08:04

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτεται πληροφοριακό κείμενο της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο «Σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης για απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης ».

Η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων τους, η ένταξή τους στην αγορά εργασίας αποτελούν βασικό σκοπό των επαγγελματικών σχολών κατάρτισης. Με το παρόν πληροφοριακό κείμενο γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιαστούν οι δομές που προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση για άτομα που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.