Επιχειρηματική Συνάντηση του Επιμελητηρίου Ξάνθης στην πόλη του Σμόλυαν – Βουλγαρίας

Δημοσιεύθηκε στις 24/04/2023 13:31

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme  και με τίτλο “Boosting Business Support to SMEs through setting up Mobile Fair and Innovative services in the cross-border territory” το Επιμελητήριο Ξάνθης οργανώνει Επιχειρηματική Συνάντηση στην πόλη του Σμόλυαν – Βουλγαρίας.

Η συνάντηση αφορά το WP4, D4.1.5 Transfer business visits και μπορούν να συμμετέχουν επιχειρηματίες διαφόρων κλάδων. Η συνάντηση θα έχει ως στόχο την κατανόηση των κοινών ιδιαιτεροτήτων των δύο περιοχών καθώς και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων ανάμεσα στις δύο περιοχές.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Απριλίου και το Σάββατο 29 Απριλίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Ανθή Παναγιώτου, Υπεύθυνη έργου, στο τηλέφωνο 2541022533 (εσωτ. 4)