Δράση του Επιμελητηρίου Ξάνθης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

Δημοσιεύθηκε στις 09/06/2023 11:25

Δράση ενημέρωσης των παιδιών της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ του Δημοτικού Σχολείου Τοξοτών σχετικά με την κυκλική οικονομία και τη σημασία εφαρμογής μεθόδων της στην καθημερινότητα μας, ανέλαβε το Επιμελητήριο Ξάνθης, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Την Τρίτη 06 Ιουνίου 2023, στελέχη του Επιμελητηρίου Ξάνθης συναντήθηκαν με τα παιδιά και τους δασκάλους τους, στο Πάρκο Αναψυχής πλάι στον ποταμό Νέστο. Έγινε ενημέρωση για τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και τις πρακτικές εφαρμογές αυτού του μοντέλου. Τα παιδιά άκουσαν συμβουλές και είπαν τις ιδέες τους για το πώς θα μπορούσαν να υιοθετήσουν στην καθημερινότητα τους την κυκλική οικονομία. Μοιράστηκαν στα παιδιά έντυπα με πληροφορίες για την κυκλική οικονομία και μολύβια.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης από το Επιμελητήριο του έργου «CEnTOUR - Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME. Ήδη το Επιμελητήριο Ξάνθης έχει πραγματοποιήσει παρόμοιες δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε συνεργασία με συλλόγους και σχολεία σε περιοχές της Π.Ε. Ξάνθης.

Φωτογραφίες