Έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με τίτλο: "Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2011 στην Ελλάδα"

Δημοσιεύθηκε στις 28/01/2014 09:44

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανέλαβε το 2012 την παραγωγή των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα. Η πρώτη στατιστική έρευνα αφορούσε το έτος 2011 και ολοκληρώθηκε σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις οδηγίες της Eurostat και του ΟΟΣΑ. Τα πλήρη και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία έχουν αποσταλεί στου δύο Οργανισμούς και έχουν ήδη δημοσιευθεί στις επίσημες βάσεις δεδομένων τους.

Από τα επίσημα αυτά στατιστικά στοιχεία, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρουσιάζει με εποπτικό τρόπο, σε μία έκδοση, τους βασικούς δείκτες δαπανών και προσωπικού για Έρευνα & Ανάπτυξη, οι οποίοι καθορίζουν τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή πραγματικότητα και τη σύγκριση του ελληνικού συστήματος Ε&Α με τα ευρωπαϊκά. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην παρουσίαση δεικτών που συμβάλλουν στην κατανόηση των συνιστωσών, των σχέσεων και της δυναμικής των δραστηριοτήτων Ε&Α σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Ο σημαντικότερος και πλέον "γνωστός" δείκτης είναι ο δείκτης "Έντασης Ε&Α" (R&D intensity), ο οποίος υπολογίζεται ως ποσοστό δαπανών Ε&Α επί του ΑΕΠ και αποτυπώνει τον στόχο της στρατηγικής EU2020 για την επίτευξη επενδύσεων σε Ε&Α σε ποσοστό 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το 2011, ο δείκτης Έντασης Ε&Α για την Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 0,67% επί του ΑΕΠ, ενώ για το 2012 (προκαταρκτικά στοιχεία) ανήλθε στο 0,69%. Η μικρή αύξηση που παρατηρείται οφείλεται στο γεγονός ότι οι δαπάνες Ε&Α το 2012 μειώθηκαν με ρυθμό μικρότερο από τον ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ της χώρας.

Η έκδοση με τίτλο: "Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2011 στην Ελλάδα", εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με στατιστικά και δείκτες για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία, βιβλιομετρικούς δείκτες, δείκτες για την ελληνική συμμετοχή στα Προγράμματα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (intelligence reports) κ.λπ.