Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για επιχειρηματικά ταξίδια στην Κίνα

Δημοσιεύθηκε στις 24/06/2014 10:23

Στο πλαίσιο του έργου «DragonSTAR» ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος καλείται να υλοποιήσει πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο χρηματοδοτεί τα έξοδα μετακίνησης Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα για συμμετοχή στις ακόλουθες εκδηλώσεις:

1. Εκδήλωση επιχειρηματικής / τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Έκθεσης «EU-China Business & Technology Co-operation Fair» που θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Οκτωβρίου 2014, στην Chengdu, Κίνα  και/ή

2. ZHONGSHAN, Κίνα (24-25 October 2014): Συμμετοχή στις ακόλουθες εκδηλώσεις:

  • Επιστημονικό, Τεχνολογικό και βιομηχανικό Φόρουμ
  • Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη δημιουργία κινεζο-ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πάρκου
  • Επιχειρηματικές / τεχνολογικές συναντήσεις ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με επενδυτικούς φορείς (Venture Capital, Private Equity)  και/ή

3. BEIJING (27-28 October 2014): Συμμετοχή στις ακόλουθες εκδηλώσεις

  • Ημερίδα παρουσίασης επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην περιοχή του Πεκίνου
  • Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «B2B» με κινέζικες επιχειρήσεις του China Innovation Cluster
  • Επενδυτικές ευκαιρίες συνεργασίας κινέζικων και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων: Pitch Meeting. 

Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης που αφορά έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής, διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προορισμών και συγκεκριμένα:

Προορισμός

Μέγιστη χρηματοδότηση

Για έναν προορισμό

€ 2.500

Για δύο προορισμούς

€ 3.000

Για τρεις προορισμούς

€ 3.500

 

 

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής καθώς και τη διαδικασία χρηματοδότησης και απολογισμού μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas (κα. Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, τηλ: 2310 539817 εσωτ. 207, fax: 2310 541491, email: m.nagy@sbbe.gr).