Δημοπράτηση δύο τμημάτων του Αυτοκινητοδρόμου "Struma" στη Βουλγαρία

Δημοσιεύθηκε στις 07/08/2014 13:00

Σύμφωνα με έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια, δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις για τη δημοπράτηση δύο υποτμημάτων (Lot 3.1 & 3.3) του Τμήματος 3 (Lot 3) του αυτοκινητοδρόμου “Struma”. Συνοπτικά, οι εν λόγω προκηρύξεις έχουν ως εξής:

Τίτλος – Περιγραφή: Επιλογή αναδόχου για το σχεδιασμό και την κατασκευή των υποτμημάτων 3.1 (Lot 3.1) και 3.3. (Lot 3.3) του αυτοκινητόδρομου «Struma»:

1.    Το υποτμήμα 3.1 είναι 12,6 χιλιομέτρων και θα συνδέει τις πόλεις Blagoevgrad και Krupnik (από χλμ. 359+000 έως χλμ. 366+000 και από χλμ. 370+400 έως χλμ. 376+000). Το εν λόγω υποτμήμα περιλαμβάνει και την κατασκευή σήραγγας μήκους 2,1 χλμ. πλησίον του χωριού Zheleznitsa.

2.    Το υποτμήμα 3.3 είναι 23,6 χιλιομέτρων και θα συνδέει τις πόλεις Kresna και Sandanski (από χλμ. 397+000 έως χλμ. 420+624).

Προϋπολογισμός: BGN 150 εκατ. (περίπου € 77 εκατ.) για το υποτμήμα 3.1 και BGN 200 εκατ. (περίπου € 102 εκατ.) για το υποτμήμα 3.3. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από κοινοτικά και κρατικά κονδύλια, η δε ολοκλήρωση της κατασκευής ολόκληρου του Τμήματος 3 τοποθετείται στο 2022.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Εθνική Εταιρεία «Στρατηγικά Σχέδια Υποδομών»

(National Company “Strategic Infrastructure Projects”)

Διεύθυνση Κρατικών Προκηρύξεων

 (Дирекция „Обществени поръчки“)

215, blvd. Tsar Boris III, 3ος όροφος, Σόφια, ΤΚ 1618, Βουλγαρία

tel. +359 2 4243923 / +359 889025544, fax: +359 2 4243921

Πληροφορίες: κα Miglena Manolova

Ιστοσελίδα αναθέτουσαςαρχής: http://www.ncsip.bg/

E-mail: office@ncsip.bg

Προθεσμίες: Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει, για το μεν υποτμήμα 3.1 να υποβληθούν έως τις 10.10.2014 (17:00), ενώ για το υποτμήμα 3.3 έως τις 03.11.2014 (17:00). Οι εταιρείες που τελικά θα αναλάβουν τα ως ένα έργα εκτιμάται ότι θα επιλεγούν στις αρχές του 2015.

Τεύχη προκήρυξης: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευθεί δωρεάν τα σχετικά τεύχη από την αναθέτουσα αρχή για τη μεν προκήρυξη που αφορά στο υποτμήμα 3.1  έως τις 10.10.2014, ενώ για την προκήρυξη που αφορά στο υποτμήμα 3.3 έως τις 03.11.2014. Σημειώνεται ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αναρτήσει και διαδικτυακά τα τεύχη προκήρυξης με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ncsip.bg/index.php?id=15.

Πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω προκηρύξεις είναι, επίσης, διαθέσιμες στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις του διαδικτυακού τεύχους προκηρύξεων της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267257-2014:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=2 &

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267250-2014:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=2.

Ενδεικτικός χάρτης με τα προκηρυχθέντα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου (και συμπληρωματικές πληροφορίες) είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://infrastructure.bg/roadsnews/2014/08/05/2356630_tursi_se_izpulnitel_na_36_km_ot_lot_3_na_am_struma_za/.

Σε ό,τι αφορά τη συνολική πορεία υλοποίησης του αυτοκινητόδρομου Struma, που θα ενώνει τη Σόφια με το συνοριακό σταθμό Προμαχώνα/Kulata, η απελθούσα Yπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, κα Desislava Terzieva, είχε πρόσφατα δηλώσει ότι το Τμήμα 2 (Dupnitsa–Blagoevgrad), αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το Μάρτιο του 2015, ενώ το Τμήμα 4 (Sandanski–Kulata) πρόκειται να παραδοθεί έως τον Οκτώβριο του 2014. Ανάδοχος του Τμήματος 4, προϋπολογισμού περίπου €29 εκατ. και μήκους 15 χλμ., είναι η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία ΑΚΤΩΡ.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα 3 (Lot 3: Blagoevgrad – Sandanski) είναι το δαπανηρότερο του αυτοκινητοδρόμου, με το συνολικό του κόστος να αγγίζει (χωρίς ΦΠΑ) τα € 850 εκατ. λόγω της σχεδιαζόμενης κατασκευής της 15 χλμ. σήραγγας της Kresna (εντάσσεται στο υποτμήμα 3.2, που δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί). Η κα Terzieva είχε προ τριμήνου αναφέρει ότι το έργο του Τμήματος 3 αποτελεί προτεραιότητα για τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014–2020 και έχει εξασφαλιστεί σχετική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταφορές».

Το κόστος ολόκληρου του αυτοκινητοδρόμου Struma, ο οποίος θα συνδέει τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα με τη Σόφια (όπου ήδη συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο Luylin), έχει εκτιμηθεί σε περίπου € 1,1 δισεκ.