Ημερίδα ΕΦΕΠΑΕ «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη»

Δημοσιεύθηκε στις 19/09/2014 11:41

Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε ο ΕΦΕΠΑΕ, ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Ο ΕΦΕΠΑΕ, ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία πανελλαδικής κάλυψης, στο μετοχικό σχήμα της οποίας εκπροσωπείται η πλειοψηφία των συλλογικών επιχειρηματικών οργανώσεων της χώρας (μεταξύ αυτών και το Επιμελητήριο Ξάνθης), έχει ως πάγιο στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η κοινοποίηση δράσεων που διαχειρίσθηκε ο ΕΦΕΠΑΕ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η ανάλυση των αποτελεσμάτων τους, καθώς και η παρουσίαση των βασικών προγραμματικών στοιχείων της περιόδου 2014 – 2020 (νέο ΕΣΠΑ).

Μεταξύ άλλων, η ημερίδα ανέδειξε το ρόλο της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στο επιχειρείν και θα προβάλει τη σχέση τους, τόσο με το ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι, όσο και με τα προγράμματα των κρατικών ενισχύσεων. Παράλληλα, εκπρόσωποι επιχειρήσεων – δικαιούχων προγραμμάτων ΕΣΠΑ εισηγήθηκαν καλές πρακτικές και ιστορίες επιτυχίας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν workshops σχετικά με την αξιολόγηση χρηματοοικονομικών εργαλείων και τη συμβολή των αναπτυξιακών προγραμμάτων σε καιρό κρίσης.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παρευρεθούν εκπρόσωποι κρατικών και κυβερνητικών φορέων, συλλογικών επιχειρηματικών φορέων, της Task Force Greece καθώς και επιστήμονες με εξειδίκευση σε κοινωνικοοικονομικά θέματα.

Η ημερίδα υλοποιήθηκε με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).