Συνάντηση δικτύωσης με κοινωνικούς, οικονομικούς και φορείς απασχόλησης της περιοχής παρέμβασης – Ενημέρωση για την ανάγκη ύπαρξης ενός παρατηρητηρίου για την απασχόληση

Δημοσιεύθηκε στις 21/01/2015 11:43
Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ.

Το Επιμελητήριο Ξάνθης, ως φορέας - εταίρος της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΗΘΥΣ», διοργανώνει συνάντηση Δικτύωσης με κοινωνικούς, οικονομικούς και φορείς απασχόλησης της περιοχής παρέμβασης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης, την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ., στα πλαίσια της Πράξης: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση», που υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί με απώτερο σκοπό την ενημέρωση για την ανάγκη ύπαρξης ενός παρατηρητηρίου για την απασχόληση.