Σήμα Ποιότητας Μεσογειακής Διατροφής (ΜedDiet) για εστιατόρια

Δημοσιεύθηκε στις 09/02/2015 18:37
Μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, συνεργαζόμενο με μία διακρατική επιστημονική ομάδα 13 φορέων από 6 μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Αίγυπτο, Λίβανο και Τυνησία), δημιούργησε ένα κοινό πρότυπο ποιότητας Μεσογειακής  Διατροφής (MedDiet) για εστιατόρια, το οποίο σύντομα αναμένεται να κατοχυρωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοδοξώντας να εξαπλωθεί σταδιακά η εφαρμογή του και πέρα από τη Μεσόγειο.

Το «Σήμα Ποιότητας Μεσογειακής Διατροφής MedDiet», απευθύνεται σε εστιατόρια που λειτουργούν καθόλα νόμιμα και έχουν ή σκοπεύουν να αποκτήσουν προφίλ μεσογειακού εστιατορίου, με στόχο να υποστηρίξει τα εστιατόρια που παρέχουν αυθεντική Μεσογειακή Διατροφή, μέσω της απόδοσης σε αυτά του Σήματος Ποιότητας, καθώς και να τα προβάλλει σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τη συνεισφορά τους στην προώθηση της γνήσιας Μεσογειακής γαστρονομίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το «Σήμα Ποιότητας Μεσογειακής Διατροφής MedDiet» περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν τα εστιατόρια για την απόκτηση του Σήματος, καθώς και το σύνολο των οδηγιών, διαδικασιών και απαιτήσεων ελέγχου και πιστοποίησης.

Τα εστιατόρια που θα συμμετάσχουν στη δράση, θα επωφεληθούν από μία ολοκληρωμένη δέσμη υποστηρικτικών υπηρεσιών τόσο πριν όσο και μετά την απόδοση του σήματος, οι οποίες θα τους προσφερθούν σε αυτή την φάση δωρεάν, δεδομένου ότι το συνολικό κόστος αυτών θα καλυφθεί από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.