Υποβολή αιτήσεων στα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Δημοσιεύθηκε στις 18/06/2015 09:34

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου -κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου, που εφαρμόζει αποκλειστικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση- δέχεται αιτήσεις στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα, μέχρι και την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας: www.ouc.ac.cy (στην αρχή της διαδικασίας εγγραφής στο σύστημα, επιλέγετε το «Προγράμματα στην Αγγλική γλώσσα»).

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα είναι τα ακόλουθα :

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση : admissions@ouc.ac.cy