Ερωτηματολόγιο του ΙΚΥ σχετικά με το θέμα των προγραμμάτων υποτροφιών

Δημοσιεύθηκε στις 22/06/2015 09:38

Το 'Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως εθνικός φορέας απονομής υποτροφιών, θέλοντας να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας προχωρεί στο σχεδιασμό προγραμμάτων μεταπτυχιακών υποτροφιών τα οποία θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, σε επιστημονικό δυναμικό, διευκολύνοντας την σύνδεση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με τον παραγωγικό ιστό και εν γένει την αγορά εργασίας.

Μεταξύ αυτών σχεδιάζει πρόγραμμα υποτροφιών το οποίο αφορά στη χορήγηση χρηματικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, διάρκειας δύο ετών, με παράλληλη καθημερινή πρακτική άσκηση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Για το σκοπό αυτό το ΙΚΥ προχώρησε στην εκπόνηση το παρακάτω ερωτηματολογίου προκειμένου να γίνει η καταγραφή των επιχειρήσεων και των αναγκών τους σε επιστημονικό δυναμικό ανά επιστημονική περιοχή και ειδίκευση.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ