Ημερίδα λήξης του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ που υλοποιεί η Α.Σ. Τηθύς

Δημοσιεύθηκε στις 23/06/2015 10:40
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 στην Ξάνθη

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΗΘΥΣ» διοργανώνει Ημερίδα Λήξης - Παρουσίαση Αποτελεσμάτων του Έργου - που θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στα πλαίσια της Πράξης: «Παραγωγή και εμπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασμό με πολιτιστικές δράσεις και θεματικό εναλλακτικό τουρισμό και δικτύωση» που υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 4υναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Ημερίδα Λήξης του προγράμματος αποσκοπεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και την προώθηση στην απασχόληση.