Λειτουργία κέντρων συγκέντρωσης ροδάκινων και νεκταρινιών

Δημοσιεύθηκε στις 29/06/2015 14:55

Εγκύκλιος του αν. Γ.Γ. του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας σχετικά με τη λειτουργία Κέντρων Συγκέντρωσης ροδάκινων και νεκταρινιών.

Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Συγκέντρωσης ροδάκινων και νεκταρινιών που προορίζονται για:

  • μεταποίηση, ή
  • τυποποίηση - συσκευασία της πρώτης ύλης προκειμένου να διατεθούν νωπά στον καταναλωτή