Επαναλειτουργία από τα ΕΛΤΑ της Υπηρεσίας Western Union για τα Εισερχόμενα Εμβάσματα από το Εξωτερικό

Δημοσιεύθηκε στις 04/08/2015 12:54

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν την επαναλειτουργία της Υπηρεσίας Western Union για τα εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό, μέσω του Δικτύου των 1400 Καταστημάτων και Πρακτορείων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

Μετά τις απαραίτητες ενέργειες με την Τράπεζα της Ελλάδος, το σύστημα Western Union, επαναλειτουργεί ήδη στα ΕΛΤΑ από την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 και εξοφλεί κανονικά στους δικαιούχους τα εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό, μέχρι του ποσού των 6.000 € ανά έμβασμα.