Έρευνα για την επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση στον τομέα των Logistics

Δημοσιεύθηκε στις 18/09/2015 13:30

Ο κλάδος των logistics αποτελεί έναν από τους τομείς που η χώρα μας μπορεί και πρέπει να προωθήσει περαιτέρω στην προσπάθειά της να εξασφαλίζει την επιθυμητή ανάπτυξη για την υπέρβαση της κρίσης. Αυτό τεκμηριώνεται από διάφορες μελέτες που έγιναν τα τελευταία χρόνια (π.χ. μελέτη McKinsey/ ΣΕΒ, 2012), αλλά και από τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας (όπως η ψήφιση του νομοσχεδίου για την Εφοδιαστική το 2014).

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα στην Ελλάδα, τονίζεται η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού, και προβλέπονται δράσεις σχετικές όπως η διασύνδεση του τομέα των logistics των επιχειρήσεων με τη διά βίου μάθηση.

Με αφορμή τα παραπάνω, εκπονείται υπό την επίβλεψή του καθηγητή Α.Π.Θ. Αριστοτέλη Νανιόπουλου, διπλωματική με θέμα την «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον τομέα των Logistics» (και εν γένει της εφοδιαστικής αλυσίδας), στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στόχοι της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων για απόκτηση τεχνογνωσίας στους διάφορους τομείς των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας, και η διαμόρφωση πρότασης για παροχή προγραμμάτων κατάρτισης που θα καλύπτουν τις ανάγκες αυτές. 

Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται έρευνα ερωτηματολογίου (online) σε επιχειρήσεις, με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας (π.χ. μεταποιητικές και εμπορικές εταιρείες που διαχειρίζονται εμπορεύματα, μεταφορικές εταιρείες, διαμεταφορείς, εταιρείες παροχής υπηρεσιών Logistics, κ.λπ.), μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/d/1RrvF-G0YrpkDwJjSiYSvLHD6wZoSgIRgqloHHwYke7U/viewform.