Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Δημοσιεύθηκε στις 29/03/2013 14:37

Ξάνθη, 28 Μαρτίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Ξάνθης θα υλοποιήσει Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων (ΕΦΕΤ), σε συνεργασία με το Νομαρχιακό ΚΕΚ Ξάνθης.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα αφορούν το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση, ζαχαροπλαστική, εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Τα προγράμματα αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και έχουν διάρκεια 10 ώρες.

Μετά τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο  που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ.

Μετά την περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκδίδονται από το ΚΕΚ προσωρινές βεβαιώσεις κατά τα πρότυπα του ΕΦΕΤ. Οι επίσημες βεβαιώσεις, μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης διαδικασίας (εξετάσεις) θα εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ και θα αποστέλλονται στους δικαιούχους. Οι βεβαιώσεις αυτές έχουν διάρκεια ισχύος 5 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα Προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Ξάνθης, κα. Τσελεπίδου Σοφία τηλ.: 2541022533, 2541025105 (εσωτ. 5).

Συνεχής ενημέρωση στο: www.ebex.gr

 

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΣΟΥ