Παρέμβαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ξάνθης σχετικά με τα γεωθερμικά πεδία του Νομού

Δημοσιεύθηκε στις 15/03/2012 09:00
Δελτίο Τύπου 15/03/2012

Σήμερα Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ. Στυλιανός Μωραΐτης έστειλε επιστολή προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη με θέμα τα γεωθερμικά πεδία του Νομού μας.

Αυτούσια η επιστολή έχει ως εξής:

«Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για την γεωθερμία και την ενέργεια που προέρχεται από αυτή. Τι είναι όμως η γεωθερμία; Είναι μια ήπια, καθαρή και ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή, που μπορεί, να καλύψει ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης, αλλά και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η γεωθερμική ενέργεια προέρχεται από το εσωτερικό της γης είτε μέσω ηφαιστειακών εκροών είτε μέσω ρηγμάτων του υπεδάφους, που αναβλύζουν ατμούς και θερμό νερό. Ανάλογα με τη θερμοκρασία των ρευστών που ανέρχονται στην επιφάνεια, η γεωθερμική ενέργεια χαρακτηρίζεται ως υψηλής ενθαλπίας, μέσης ενθαλπίας και χαμηλής ενθαλπίας. Η γεωθερμική ενέργεια υψηλής ενθαλπίας χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρισμού σ' όλο τον κόσμο.

Η έρευνα για την αναζήτηση γεωθερμικής ενέργειας άρχισε ουσιαστικά το 1971 με βασικό φορέα το ΙΓΜΕ και μέχρι το 1979 (πριν από τη δεύτερη ενεργειακή κρίση) αφορούσε μόνο τις περιοχές υψηλής ενθαλπίας. Κατά την εξέλιξη των εργασιών η ΔΕΗ, σαν άμεσα ενδιαφερόμενη για την ηλεκτροπαραγωγή, ανέλαβε τις παραγωγικές γεωτρήσεις υψηλής ενθαλπίας και την ανάπτυξη των πεδίων, χρηματοδοτώντας επιπλέον τις έρευνες στις πιθανές για τέτοια ρευστά γεωθερμικές περιοχές. Συντάχθηκε ο προκαταρκτικός χάρτης γεωθερμικής ροής του ελληνικού χώρου, όπου φάνηκε ότι η γεωθερμική ροή στην Ελλάδα είναι σε πολλές περιοχές εντονότερη από τη μέση γήινη. Από το 1971 ερευνήθηκαν διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα και στον Ν. Ξάνθης.

Τα γεωθερμικά πεδία είναι διάσπαρτα στην Ελλάδα. Η συμβολή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο μπορεί να γίνει σημαντική, καθόσον αποτελούν ενεργειακό πόρο φιλικό στο περιβάλλον, κοινωνικά αποδεκτό και παρουσιάζουν σημαντικό οικονομικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον.

Η γεωθερμία στην Ελλάδα έχει μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα όπου μπορούν να αναπτυχθούν σοβαρές επενδύσεις, τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για τη χρήση της σε βιολογικές καλλιέργειες, τουρισμό υψηλού επιπέδου, ενίσχυση του εισοδήματος της περιφέρειας κ.ά. Η περίπτωση της γεωθερμίας στην χώρα μας πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα μόνο τότε το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο και προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

Στην περιοχή μας περιμένουμε πάρα πολλά από την αξιοποίηση της γεωθερμίας. Πραγματικά, περιμένουμε να αναπτυχθεί η γεωργία, ο τουρισμός, η θέρμανση, να έρθουν συνεταιρισμοί αγροτών, αγρότες και να αναπτύξουν τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και άλλα χίλια δυο πράγματα.

Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η σημερινή κατάσταση είναι ότι το γεωθερμικό πεδίο εκμισθώνεται σε μια εταιρεία και από κει και πέρα αυτή η εταιρεία εκμισθώνει τα πάντα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν αναμένεται κανένα απολύτως όφελος της τοπικής κοινωνίας αλλά και του κράτους έστω με τον χαρακτήρα της ανταποδοτικότητας.

Το συνολικό εμβαδόν που παραχωρείται με το πρόσχημα της έρευνας ανέρχεται σε 803km2. Μιλάμε για πρόσχημα διότι αναφέρετε ξεκάθαρα στην διακήρυξη ότι το δικαίωμα έρευνας του γεωθερμικού δυναμικού του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου εκμισθώνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για δύο (2) επί πλέον έτη. Παράλληλα αναφέρετε ότι εφόσον πιστοποιηθεί βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο και υποβληθεί από το μισθωτή, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της πιστοποίησης, οικονομοτεχνική μελέτη διαχείρισης του πεδίου παρέχεται σε αυτόν και το δικαίωμα διαχείρισης.

Ακόμη υποχρεούνται το Δημόσιο και το ΙΓΜΕ να παραδώσουν στον πλειοδότη όλα τα στοιχεία που τυχόν διαθέτουν για την περιοχή ενδιαφέροντος προς χρήση συμπεριλαμβανομένων τυχόν γεωτρήσεων καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της μίσθωσης και χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα.

Διευκρινίζεται ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί σε γεωθερμικό πεδία, σε βάθος μεγαλύτερο των 800 μέτρων.

Στην πεδινή περιοχή του Δέλτα Νέστου έχουμε στοιχεία για δύο πολύ σημαντικά γεωθερμικά πεδία, άριστης ποιότητας μέχρι 70 °C και σε πολύ οικονομικά βάθη παράγονται από γεωτρήσεις στις εύφορες αυτές πεδινές περιοχές.

Σε άλλη περιοχή του Νομού μας έχουμε μεγάλης έκτασης γεωθερμικά πεδία, με θερμοκρασίες μέχρι 82 °C.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για τον Νόμο Ξάνθης υπάρχουν χάρτες του ΙΓΜΕ που δείχνουν ότι το γεωθερμικό πεδίο είναι βεβαιωμένο και με στοιχεία όπως πόσους βαθμούς έχει θερμοκρασία, πόσα κυβικά μέτρα είναι το νερό κ.τ.λ.

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας, ο μισθωτής δικαιούται, να εκμεταλλεύεται τα προϊόντα, παραπροϊόντα και υποπροϊόντα του γεωθερμικού πεδίου που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των ερευνητικών του εργασιών.

Για να γίνει κατανοητό σας παραθέτουμε τι σημαίνει καθένα ένα από αυτά βάση της διακήρυξης.

Προϊόν του γεωθερμικού πεδίου θεωρείται το αξιοποιήσιμο θερμοενεργειακό του περιεχόμενο.

Παραπροϊόντα θεωρούνται άλλα προϊόντα που συμπαράγονται εκτός από το θερμοενεργειακό περιεχόμενο του γεωθερμικού πεδίου.

Υποπροϊόν θεωρείται το γεωθερμικό ρευστό που απομένει, ύστερα από την απόληψη των κατά τα ανωτέρω προϊόντων και παραπροϊόντων

Το αναλογικό μίσθωμα ορίζεται σε 2% της αξίας των προϊόντων, υποπροϊόντων και παραπροϊόντων του γεωθερμικού πεδίου.

Η αξία των παραπροϊόντων, υποπροϊόντων για τον υπολογισμό τού αναλογικού μισθώματος, θα προκύπτει από τις καταστάσεις τιμολογίων που θα υποβάλλονται στον εκμισθωτή εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους.

Μετά από όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι θα πρέπει να μας απαντήσετε άμεσα σε όλα τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουνε.

  • Μιλούμε για έρευνα ή για διαχείριση στη συγκεκριμένη περίπτωση; Διότι όπως προκύπτει από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για απευθείας διαχείριση.
  • Θα δίνεται η δυνατότητα σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, αγρότες, επιχειρηματίες να προσεγγίσουνε τα γεωθερμικά πεδία; Μήπως θα είναι υπό ομηρία κάτω από το μονοπώλιο της εταιρίας που τα εκμεταλλεύεται;
  • Τι θα γίνει με τις ήδη εγκατεστημένες χρήσεις που αξιοποιούνε το γεωθερμικό πεδίο της περιοχής τους; Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι;
  • Εφόσον πρόκειται για νέες έρευνες για ποιο λόγο υποχρεώνεται το Δημόσιο και το ΙΓΜΕ να παραδώσουνε όλα τους τα στοιχεία που έχουνε από έρευνες;
  • Τι όφελος αναμένεται ως κράτος με το 2% που θα προκύπτει από τις καταστάσεις των τιμολογίων που θα σας υποβάλει η εταιρία εκμετάλλευσης;
  • Εφόσον μιλάτε για εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου και μάλιστα σε βάθη μεγαλύτερα των 800μ.μ. για ποιο λόγο δίνεται την δυνατότητα εκμετάλλευσης και παραπροϊόντων που όπως εξηγείται δεν έχουνε καμία απολύτως σχέση με το γεωθερμικό πεδίο; Οι έρευνες μήπως θα γίνουνε για άλλο υπόγειο πλούτο της περιοχής μας;

Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε κάθετα υπέρ των επενδύσεων και θέλουμε στο μέτρο που μας δίνεται η δυνατότητα ως θεσμοθετημένου Σύμβουλου του Κράτους να τις διευκολύνουμε όταν όμως αυτές γίνονται με γνώμονα την ανάπτυξη, το όφελος για την κοινωνία και την εξασφάλιση της συμβατότητας της δράσης με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει αρχής εξ΄ αρχής να γίνεται κατανοητό ποια είναι η αναγκαιότητα, ποια η σκοπιμότητα και κυρίως ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από τέτοιου είδους επενδύσεις.

Και οι τρεις παραπάνω βασικοί παράγοντες είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να είναι κατανοητά και να έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις.

Το Ε.Β.Ε. Ξάνθης με την ιδιότητα του συμβούλου της Πολιτείας, θα παρακολουθεί το θέμα και τις εξελίξεις του, ώστε να διατυπώνει τις απόψεις του, τις θέσεις και προτάσεις του, με γνώμονα πάντα, την ανάπτυξη του τόπου μας, τα οφέλη της κοινωνίας και σε κάθε περίπτωση τον σεβασμό στο περιβάλλον και με κανόνες οικολογικής ηθικής που θα εξασφαλίζει στη χειρότερη περίπτωση το ίδιο βιοτικό επίπεδο στις μελλοντικές γενιές».


Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΚΙΤΣΟΥ