Αναστολές Απριλίου - Δημοσιεύτηκε η απόφαση στο ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στις 26/04/2021 12:58

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τον μήνα Απρίλιο 2021.

Πρόκειται για την  Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ.αρ. 22547/2021 - ΦΕΚ 1683/Β/24-4-2021