Ποιες επιχειρήσεις της εστίασης επαναλειτουργούν από τις 03 Μαΐου 2021

Δημοσιεύθηκε στις 26/04/2021 13:06

Από τις 3 Μαΐου 2021 ανοίγουν μόνο οι επιχειρήσεις με τους παρακάτω Κωδικούς δραστηριότητας: 

  • Όσες επιχειρήσεις υπάγονται υπό τον ΚΑΔ 56.10,
  • Υπηρεσίες αναψυκτηρίου ΚΑΔ. 56.30.10.03,
  • Υπηρεσίες με ΚΑΔ 56.30.10.06 χωρίς τεχνικά μηχανήματα και παιχνίδια,
  • Υπηρεσίες καφετέριας με ΚΑΔ 56.30.10.07,
  • Υπηρεσίες  παραδοσιακού καφενείου ΚΑΔ 56.30.10.14, όπου ο ΚΑΔ τους αποτελεί την κύρια δραστηριότητα πριν την 1/3/2020.

Η λειτουργία αφορά μόνο στους εξωτερικούς χώρους , με υποχρεωτικό αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test) δύο φορές την εβδομάδα για εργαζόμενους και επιχειρηματίες (το κόστος του ενός εξ αυτών βαρύνει το κράτος).

Επιτρέπεται μόνο η παρουσία καθήμενων πελατών, υποχρεωτική απολύμανση καταλόγων, υποχρεωτική τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος πάνω στα τραπέζια, ενώ παροτρύνεται η χρησιμοποίηση ψηφιακών καταλόγων.

Καθήμενοι επιτρέπονται μέχρι 6 άτομα ανά τραπέζι, με  υποχρεωτική χρήση μάσκα από το προσωπικό και τους πελάτες κατά το χρόνο αναμονής.

Παραμένουν σε αναστολή οι επιχειρήσεις που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τους Κ.Α.Δ . α) 5621 (Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις β) 5630 (Υπηρεσίες ποτών) και γ) τους οκταψήφιους αυτών.

Αναλυτικά οι λεπτομέρειες για την Επανεκκίνηση οικονομικών δραστηριοτήτων-24.4.-3.5-21