Ενημέρωση για περιπτώσεις εξαπάτησης από ανύπαρκτες "ολλανδικές" εταιρείες

Δημοσιεύθηκε στις 19/05/2021 09:19

Το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης (Ολλανδία) ενημερώνει για τις ακόλουθες περιπτώσεις εξαπάτησης οι οποίες περιήλθαν σε γνώση τους. Πρόκειται για υποτιθέμενες «ολλανδικές» εταιρείες οι οποίες  έχουν οικειοποιηθεί τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό Εμπορικού Επιμελητηρίου (KvK) και αριθμό ΦΠΑ) νομίμων ολλανδικών εταιρειών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι σε διάφορες περιπτώσεις εξαπάτησης οι εν λόγω "εταιρείες" δηλώνουν τηλέφωνα επικοινωνίας που ξεκινούν με τους αριθμούς +31 970... . Τα ψηφία 970 που ακολουθούν αμέσως μετά τον κωδικό της Ολλανδίας (+31), δείχνουν επικοινωνία του είδους "μηχανή-με-μηχανή" (machine-to-machine), δηλαδή για επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών, ενσωματωμένων επεξεργαστών κλπ.

Συνιστάται εκ νέου στις ελληνικές εταιρείες να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης πριν προχωρήσουν σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να ελεγχθεί η αξιοπιστία του δυνητικού εταίρου τους. Επίσης, το Γραφείο ΟΕΥ μπορεί να αποστείλει στις ενδιαφερόμενες εταιρείες καταλόγους ολλανδικών εταιρειών για αναζήτηση συνεργασίας.