Κείμενο πληροφόρησης για την ισοτιμία τίτλων εξωτερικού και την αναγνώριση τίτλων σπουδών

Δημοσιεύθηκε στις 02/06/2021 10:02

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο "Ισοτιμία τίτλων εξωτερικού – Αναγνώριση τίτλων σπουδών".

Το ζήτημα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης απασχολεί ιδιαίτερα σπουδαστές, αποφοίτους και επαγγελματίες, κατόχους τίτλων σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, τα οποία δεν τυγχάνουν άμεση αναγνώριση στην Ελλάδα.

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται οι αρμόδιοι φορείς αναγνώρισης τίτλων, οι προϋποθέσεις αναγνώρισης καθώς και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Επίσης, αποσαφηνίζονται οι κατηγορίες των τίτλων σπουδών και αναγνώριση ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας.