Όλα τα μέτρα που ισχύουν από τις 16 έως τις 23 Αυγούστου 2021

Δημοσιεύθηκε στις 16/08/2021 09:35

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3793/Β/13-8-2021, προβλέπονται έκτακτα μέτρα προστασίας σε όλα τα πεδία δραστηριότητας της οικονομίας.
 
Δείτε το ΦΕΚ 3793/Β/13-8-2021